My Blog

Redd deg selv fra de dyre regningene

Posted by admin on

Tannlegehjelpen er nærmere enn du tror

Norge blir ofte dratt frem som prakteksempelet på en perfekt velferdsstat. Her til lands blir nærmest alle tenkelig velferdsgoder betalt ut. Der for eksempel Amerikanere til den dag i dag krangler om Obama Care, har vi her hjemme gratis dekning for alle våre innbyggere. Eller har vi egentlig det? I Norges lille løgn om full helsedekning av hele befolkningen, så har vi ganske så greit valgt å utelate noe av det viktigste for oss mennesker. Tannlegebehandlingen dekkes nemlig ikke av staten her i Norge. Vi har hørt klagene renne på i flere år, og det er jo i grunn ikke så rart. Der de gamle spøkene om hvor skummelt tannlegen er alltid har slått til, begynner klagestormen mot prisene også å bli en gjenganger her i Norge. Mange mener at løsningen på problemet sitter på stortinget i form av politikere, og dermed er løsningen langt unna. Det er https://www.helvetic-clinics.no/ helt uenig i, og de ønsker å presentere en unik og banebrytende løsning. I Budapest sitter nemlig dyktige og erfarne tannleger klare til å ta imot nordmenn med tannproblemer. Tannleger i Budapest anses som minst like dyktige som tannleger i andre deler av Vest Europa, og det er derfor ingenting å bekymre seg for her. Hvorfor la et løgnaktig helsesystem i Norge tvinge deg til å betale dyre tannlegeregninger? Hos Helvetic Clinics i Budapest får du en erfaren tannlege til å ta jobben til en veldig fin pris.

Tannlege venter i Budapest

Nøyaktig hvor mye billigere tannlege i Budapest er, kan jo for så vidt da være et greit spørsmål å besvare. Hos Helvetic-clinics finner du en prisliste som viser deg Ungarske priser sammenlignet med de Norske. Det er en også en prosentvis presentasjon av besparelse, slik at du kan se akkurat hvor mye du sparer. I første øyekast legger man merke til at konsultasjon, røntgenopptak og laserbehandling alle er helt gratis hos Helvetic Clinics tannlege i Budapest. Dette er derimot bare starten på eventyret for deg. For de dyreste implantatene, om du måtte trenge det, kan prisen ofte være rundt 20.000 kr i Norge. Hos Helvetic Clinics er denne prisen mer enn halvert, slik at du henter inn flybilletten og vel så det! De erfarne tannlegene i Budapest sulter etter kunder, og kan i en dårligere økonomi enn den norske, selv med deres enestående ferdigheter, tilby en ufattelig mye lavere pris. Om du fortsatt nøler angående kvalitet, så vil Helvetic Clinics bero deg med sin enestående garanti. Dersom det skulle oppstå problemer kan du kontakte moderklinikken i Sveits, og motta reparasjon eller fornyelse av den feilede behandlingen. Du får også flybillett og gratis hotell i løpet av ditt opphold på klinikken. Tannlegene i Budapest ønsker seg norske kunder som er lei av dyr tannbehandling i Norge. Ikke nøl med tennene dine, og for guds skyld, ikke la de grådige tannlegene i Norge håve inn på at du ikke tør å ta turen til tannlege i Budapest.

Tannklinikk Helvetic Clinics Ungarn
12 Revay ut, 1065 Budapest Ungarn
tel : +36 1 808 8166

kredittkort

Fattigdom kan fjernes p 30 – kredittkort one hjelpe

Posted by admin on

Verdens fattigdom kan utryddes i løpet av 30 år, mener Strømmestiftelsen, med generalsekretærØystein Garcia de Presno og investor Terje Mikalsen i spissen. Virkemiddelet heter «mikrofinans» og er lån til fattige.
Terje Mikalsen, bedriftsleder og investor, kjent fra shipping og IT, er leder i Strømmestiftelsens råd. Han harstor tro på at mikrofinans kan utrydde fattigdommen.

– Dette er en svært god måte å drive utviklingshjelp på. Selv om dette ikke er lån i vanlig forstand, i og med at det ikke er egenkapital eller sikkerhet, og utgiftene våre heller ikke helt dekkes. Men det har en viktig og oppdragende virkning, mener Mikalsen. Generalsekretær Øystein Garcia de Presno avviser at ønsket om å utrydde fattigdommen er en visjon uten spor av realisme.
– Om vi er naive? Ja, kanskje. Mange har smilt overbærende.
Men han tror at mange flere nå ser disse mulighetene, også myndighetene. Selv mener han fattigdom kankarakteriseres som en sykdom som kan utryddes.
– Det vil alltid være noen som er mindre velstående ennandre, men målet er å løfte folk over fattigdomsgrensen.
Mikrofinanssatsingen vil være et hovedverktøy for Strømmestiftelsen, som tror dette er det mest bærekraftige utviklingsredskapet man har iarbeidet med å utrydde fattigdom. Strømmestiftelsen har brukt mikrofinans i 12 år
allerede. Også OECD snakker om mikrofinans som interessant, ifølge Garcia de Presno.
Neste år vil Strømmestiftelsens mikrofinansporteføljevære på 12,5 millioner kroner, av et totalbudsjett på 65 millioner. Om få år skalmikrofinans utgjøre 25 prosent av budsjettet.
Hans Nielsen Hauge
– Det samme skjedde i Norge med Hans Nielsen Hauge. Han hjalp fattige uten kapital til åta del i handelssamfunnet, og gav samtidig opplæring i streng, aktiv og etiskforretningsmoral, sier Garcia de Presno.
Han mener måten fattigdommen ble utryddet på i Europa og Nord-Amerika, er helt tilsvarende. Han ser stigende økonomisk velstand i Asia, og mener det også er mulig i Afrika.
– Det vi ønsker å se om 50 år, er enkeltindivider i sørsom har klatret over fattigdomsgrensen og skapt entreprenørskap. Mikrofinans kan kanskjeikke berge verdensøkonomien, men det kan være et redskap for enkeltindivid.
Øystein Garcia de Presno mener gavebistand er nødvendigog viktig, men mikrofinans kombinerer dette med lån. Og uten mikrofinans tror han ikkefattigdommen kan utryddes.
– Dette støtter opp om kreativitet og verdiskapning, sier
Terje Mikalsen. Han mener mikrofinans oppmuntrer lokale talenter og idérikdommer. Hanhåper også at et kristent budskap, hvor den enkelte tar ansvar i samfunnet, skal følgemed.
Etter at prosjekter blir for store for mikrofinans, satser
Strømmestiftelsen etterhvert på å løfte de beste ideene opp og over i det vanligebanksystemet. I dette mellomnivået har Strømmestiftelsen tatt trademark-beskyttelse på «Talentfinans».

Høye renter
Programsjef og mikrofinansekspert i Strømmestiftelsen, Johannes Sannesmoen, menermikrofinans er et bistandsverktøy på de fattiges premisser. Tidligere denne uken ble detslått stort opp i media at disse lånene kunne ta opp til 72 prosent rente, men detavvises at man skor seg på de fattige. Sannesmoen innrømmer at rentene er over klassiske
bankrenter, men tradisjonelt banklån har ikke disse kundene tilgang på. Dessuten er dethøye transaksjonskostnader.
– Her sitter ikke bankfunksjonæren på et polstret sete med bakgrunnsmusikk. Han sykler kanskje barbent flere kilometer i 40 varmegrader.
Sannesmoen viser dessuten til at klientene har null isikkerhet og null i egenkapital. Det er fem til ti mennesker i en gruppe som har et fellesansvar for lånene – som blir betalt tilbake.
– Og viktigst: klientene tjener penger. Det er dramatiskinntjeningspotensiale, sier Sannesmoen.
Samtidig understreker han at den viktigstemikrofinansdiskusjonen går på balansen mellom å være finansielt bærekraftig og å hade fattiges behov for øye.
Svært få mikrofinansinsprosjekter er finansieltbærekraftige. Av ca. 10.000 dreier det seg om under 50, ifølge Sannesmoen. Hege Gulli er doktorgradsstipendiat ved Norges
Handelshøyskole i Bergen, hvor hun forsker på mikrofinans. Hun ser ikke på mikrofinanssom et hokuspokus, men mener bestemt det kan påvirke positivt på fattigdom f.eks. kredittkort one o.l.
– Det har klare effekter og er av de beste, om ikke detbeste, verktøy i fattigdomsbekjempelse. Det behandler mennesket med verdighet og tarutgangspunktet i de lokale økonomiske forhold.
– Men kan fattigdommen utryddes på 30 år?
– Jeg vil gjerne tro det – jeg har sans for visjoner. Deter mulig, men jeg vil ikke tallfeste sannsynligheten.

Mikrofinans
– små lån (snitt på 400 kr.) til fattige, men idérike mennog kvinner som ikke har mulighet til å få lån gjennom detvanlige banksystemet
– lokalt fokus, hever kvinners status
– kort (3-12 måneder) løpetid
– ofte gjentatte lån
– høy rente pga. høyt avkastningspotensiale og høye transaksjonskostnader
– høy tilbakebetalingsprosent (over 95)
– en gruppe er gjensidig solidariske og ansvarlige for lånene
– enkel innføring i regnskap, ledelse og etikk
– partnere driver prosjekter på vegne av Strømmestiftelsen…